Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Głowa, szyja i układ nerwowy. T. 3,
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki