Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Simpson medycyna sądowa
Posłuszni do bólu
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski