New items
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś