New items
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego