Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne