New items
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji