New items
Terror\terroryzm : studium przypadku
Okulistyka
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo