Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
System ochrony ludności w obliczu epidemii w Polsce
Sobotta atlas anatomii człowieka
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań