Nowości
Pediatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Interna Harrisona. tom III
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań