New items
Zapewnianie i finansowanie dostępności : praktyczny poradnik dla sektora publicznego
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć