Nowości
Bezpieczeństwo w badaniach i w praktyce
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Psychologia kryminalistyczna : diagnoza i praktyka