New items
Obrona cywilna jako element systemu bezpieczeństwa narodowego
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 8
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka