Nowości
Posłuszni do bólu
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
ABC ciężkich urazów
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej