Nowości
Firefighting: battlespace combat : how to extinguish fire
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje