New items
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Konflikty technologiczne : nowa architektura zagrożeń w epoce wielkich wyzwań
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2