New items
Terrorism Handbook for Operational Responders
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu