Nowości
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Prawo a media społecznościowe
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1