Nowości
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 1,
Podręcznik Survivalu
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Prawo a media społecznościowe