New items
Rysunek techniczny budowlany z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Smoldering fires
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon