Nowości
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
ABC oparzeń
Interna Harrisona. tom III