New items
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
No cover
Electrical fires and explosions
Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej. 1
Epidemie: prawdziwe zagrożenia i fałszywe alarmy : od ptasiej grypy po COVID-19