Nowości
45 lat Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach
Stany nagłe w medycynie : praktyczny przewodnik postępowania w medycynie ratunkowej
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami