New items
Tereny zamknięte integralnym elementem systemu bezpieczeństwa państwa
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 9
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa