New items
Rope rescue : technician manual
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Wykonywanie lotów IFR według PBN z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Monitoring zagrożeń bezpieczeństwa
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin