Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
ABC intensywnej terapii
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami