New items
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia