Nowości
Nauki społeczne i ekonomiczne : węzłowe zagadnienia
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Nowoczesny trening funkcjonalny : trenuj efektywniej i zmniejsz ryzyko kontuzji. Filmy prezentujące 71 ćwiczeń na stronie www
Europejski system banków centralnych a bankowość centralna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii