New items
Systemy bezzałogowych statków powietrznych w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie : - od wyrobu do ratownika : rozważania teoretyczne a zastosowanie w rzeczywistości
Modelowanie konstrukcji budowlanych
Bezpieczeństwo żywnościowe żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w warunkach kryzysu epidemicznego wywołanego zagrożeniem biologicznym
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Dominacja strategiczna : w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego