New items
Hazardous Materials Chemistry
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Structural Fire Engineering
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice