New items
Mechanika płynów w inżynierii i ochronie środowiska
Instalacje elektryczne : budowa, projektowanie i eksploatacja
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów