Nowości
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Poradnik służby BHP
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań