New items
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology
Reagowanie na zamachy : dobre praktyki i rekomendacje