Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Posłuszni do bólu
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej