New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,