New items
Smoldering fires
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych
Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Modelowanie organizacji dynamicznej