New items
Wpływ Covid-19 na finanse : polska perspektywa
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Smoldering fires
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Fire and Emergency Services Instructor