New items
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Zarządzanie komunikacją i wiedzą w planowaniu cywilnym oraz zarządzaniu kryzysowym
Terrorism Handbook for Operational Responders
e-Matematyka wspomagająca ekonomię