Nowości
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 1
ABC intensywnej terapii
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych