Nowości
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa