New items
Ochrona cyberprzestrzeni Unii Europejskiej. Polityka – Strategia – Prawo
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Logistyka w systemie bezpieczeństwa narodowego
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście