New items
Medycyna przedszpitalna w lotniczym pogotowiu ratunkowym
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Współczesne problemy bezpieczeństwa