Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Genetyka medyczna
Simpson medycyna sądowa
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,
Syndrom Atlasa : o tych, którzy byli silni zbyt długo