New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
Prognozowanie zagrożeń terrorystycznych : aspekty metodologiczne
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Wytyczne SITP : instalacje sygnalizacji pożarowej : projektowanie : WP-02:2021
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich