Nowości
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
EKG w medycynie ratunkowej. / 1
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński