Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Poradnik służby BHP