New items
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Ocena ryzyka zawodowego : zawiera aktualizację o koronawirusa
Współczesne konflikty zbrojne
Fire safety for very tall buildings : engineering guide
Prawo a media społecznościowe