New items
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Kryminologia
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa