Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 2
Wprowadzenie do zarządzania danymi
Atlas pogody