New items
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 1
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Badania i edukacja w kształtowaniu kompetencji specjalistów bezpieczeństwa wewnętrznego