New items
Modelowanie organizacji dynamicznej
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Organisational structure in the process of integration : on the example of iron and steel industry enterprises in Poland
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku