Nowości
Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 7
Efekt kaskadowy współczesnym wyzwaniem zarządzania kryzysowego
Smoldering fires
Toksykologia. 1
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty