New items
ABC oparzeń
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego